Symbol of department Mathematics and Mechanics Department of Saratov State University
Contacts

Outstanding Scientists

Outstanding scientists and teachers who formed the basis of Mathematics and Mechanics department of Saratov State University

 • V. Golubev
 • I. Privalov
 • A. Hinchin
 • K. Rodossky
 • A. Liber
 • D. Lenskoy
 • G. Perelmuter
 • Y. Burmistrov
 • N. Kuptsov
 • N. Kabanov
 • V. Yemelyanov
 • A. Bogomolov
 • S. Lehnitsky
 • I. Petrovsky
 • A. Kurosh
 • A. Nazarov
 • V. Vagner
 • N. Chudakov
 • A. Barabanov
 • G. Boyev
 • S. Kutin
 • Y. Penzov
 • A. Pavljuchuk
 • A. Privalov

Powered by Gentoo Linux